Videoopptak fra lanseringen av boken «Inn i katastrofelandskapet».

Erfaringer fra Basal eksponeringsterapi på Litteraturhuset i Oslo, tirsdag 11. februar 2020.

Velkommen ved forlagssjef Einar Plyhn

 
 

Innledning ved Kirsten Hørthe, klinikksjef PHR Vestre Viken HF

Kort innføring i BET ved Didrik Heggdal, psykologspesialist

Relasjon og holdning i BET ved Kristoffer Ludvigsen, psykolog

Hvordan bidrar BET til å realisere helsepolitiske føringer? Ved Jan Hammer, spesialsykepleier med master i psykisk helsearbeid

Refleksjon ved Tormod Stangeland, spesialist i barne- og ungdomspsykologi

Panelsamtale med Kristoffer Ludvigsen, Jan Hammer, Didrik Heggdal og Tormod Stangeland