Alternatives to psychiatry´s disease model and diagnosis for understanding suicide and treating suicidal behaviour

Stiftelsen Humania arrangerte i samarbeid med LEVE – landsforeningen for etterlatte ved selvmord, Vestre Viken helseforetak og Høgskolen i Oslo og Akershus konferanse om selvmordsforebygging på Litteraturhuset i Oslo 14. september 2017 med hovedfokus på behandlingsmodellen Collaborative Assessment and Management of Suicidality (CAMS). CAMS er utviklet av psykologiprofessor Dave Jobes og medarbeidere ved The Catholic University of America i Washington D.C.

Professor David A. Jobes er en av verdens ledende forskere – klinikere innenfor selvmordsfeltet og foreleste i 3×45 minutter på konferansen.
Se videoene med hans forelesninger her: part 1, part 2 & part 3.
Jobes foiler finner du her

Behandlingsmodellen Basal eksponeringsterapi (BET) er en annen ny og lovende behandling. BET er utviklet av psykologspesialist Didrik Heggdal og hans medarbeidere ved Vestre Viken HF. Se videoen med Didrik Heggdals forelesning her.

Psykolog Titia Lahoz ved Centre for Suicide Prevention, Copenhagen University Hospital presenterte en kvalitativ beskrivelse av behandlingen i danske selvmordsforebyggende klinikker. Se videoen av Titia Lahoz’ presentasjon her.

Konferansen ble avsluttet med en samtale mellom innlederne og møteleder psykologspesialist Halvor Kjølstad. Se videoen av samtalen her.

Konferansen ble støttet av Helsedirektoratet, Fritt Ord og Blå Kors.