Videoopptak fra konferansen «Grunnlagsproblemer i vitenskapene om mennesket»

Litteraturhuset, Amalie Skram-salen, torsdag 21. mars kl. 15.30 til 18.30

Biologismen versus det psykososiale perspektivet – kan motsetningene oppheves? Samtale mellom Arnulf Kolstad og Svein Haugsgjerd

Behandling ut fra samtidens beste kunnskap – eller på tvers av motstemmer? Eksempelet insulinsjokk. Per Haave

Kunnskap for praksis: etikken før evidensen. Tor-Johan Ekeland

Ord som flyg over vatnet. Terapi og skjønnlitteratur. Jan Inge Sørbø

Ragnfrid Kogstad – hilsningstale og overrekkelse av boken «Grunnlagsproblemer i vitenskapene om mennesket»