Videoopptak fra konferansen «Økende medikalisering»

Litteraturhuset, Amalie Skram-salen, tirsdag 1. oktober kl 17.00

Program
17.00 Velkommen
17.15 Visning av dokumentarfilmen «Lykkepillen»  https://vimeo.com/252314458
18.00 Pause
18.15 Anatomy of a Global Epidemic: Psychiatric Drugs and the Rise in Disability, ved Robert Whitaker  Link til video
19.00. Pause
19.15 Bruk av psykofarmaka i Norge, ved Ragnfrid Kogstad  Link til video
19.45 Nedtrapping av psykofarmaka, ved Yousuf Mohammad  Link til video

Innledere
Robert Whitaker er vitenskapsjournalist og forfatter, som har vunnet en rekke priser for arbeider innen medisin og vitenskapelige temaer. Han står også bak Mad in America Foundation, med nettstedet madinamerica.com. som har fått omfattende internasjonale forgreninger på flere språk.
.
Ragnfrid Kogstad er professor i psykisk helseaarbeid ved Høgskolen i Innlandet. Hun er sosiolog med doktorgrad fra medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo.
.

Yousuf Mohammad er psykiater og overlege ved Hurdalsjøen Recoverysenter.