Patologisering og medikalisering av livet / Pathologizing and medicalization of life

Konferanse med Joanna Moncrieff,                                                 Tor-Johan Ekeland og Magnus Hald

Litteraturhuset 13. november kl. 17.00–21.00.  Gratis adgang. Ingen påmelding.

Program

17.00: Velkommen

17.15–18.00: Patologisering av livet v/ Tor-Johan Ekeland

For et par hundre år siden påtok datidens legevitenskap seg i humanitetens navn en stor oppgave: å få orden på «galskapen», utrede den, klassifisere den og kurere den. Det har ikke vært noe vellykket prosjekt. Det man har oppnådd er at mer og mer av livets utfordringer, lidelse og smerte underlegges medisinens språk, tiltak og kontroll. Det som nå trengs, i humanitetens navn, er en avmedikalisering; en tilbakeføring av lidelse til språket om det å være menneske.

18.15–20.00: The myth of the chemical cure: exploring the real nature of psychiatric drugs and the consequences of their use v/ Joanna Moncrieff

The nature of psychiatric drugs, what we know and don’t know about what they do to the brain with repeated and long-term use and how these changes affect the experience of withdrawal; study on antidepressant withdrawal and antipsychotic withdrawal.

20.15–21.00: Consequences for practice: A conversation between Joanna Moncrieff and Magnus Hald

———————————————————————————–
Konferansen ble streamet med opptak til YouTube. Videoer av alle presentasjonene finner du her:

Part 1: Tor-Johan Ekeland; Patologisering av livet

Abonner gjerne på vår Youtube-kanal her

Part 2: Joanna Moncrieff; The myth of the chemical cure. Exploring the real nature of psyciatric drugs and the consequences of their use

The link to Moncrieff’s presentation: Presentation Moncrieff Oslo_13_nov

 

Part 3: Conversation between Joanna Moncrieff and Magnus Hald; Consequences for practice. Exploring the real nature of psyciatric drugs and the consequences of their use

Konferansen er  godkjent som  4 timers vedlikeholdsaktivitet for spesialister av Norsk Psykologforening.

Innledere

Tor-Johan Ekeland er professor (dr. philos) i sosialpsykologi ved Høgskolen i Volda og Molde (II). Han har tidligere arbeidet ved Universitetet i Bergen og Nordiska Høgskole for Folkehelsevetenskap i Gøteborg. Med relevans for psykisk helsevern har han bidratt med forsking innen recovery-perspektivet, psykoterapi som kommunikativ praksis, og epistemologiske arbeider med fokus på forholdet mellom kunnskap, styring og praksis.

Joanna Moncrieff is  a psychiatrist and Senior Lecture at University College London. Moncrieff was for 10 years a consultant for a psychiatric rehabilitation inpatient unit, helping people with severe and long-lasting mental health problems. For the last 3 years she have been based in various community mental health services in North East London.                                                                                                                                               As an author, Dr. Moncrieff has written extensively on psychiatric drugs and her books include The Myth of the Chemical Cure, A Straight Talking Introduction to Psychiatric Drugs (norsk utgave: Psykiatriske legemidler. En kritisk introduksjon) and The Bitterest Pills: the troubling story of antipsychotic drugs. Moncrieff is one of the founding members of the Critical Psychiatry Network which consists of psychiatrists from around the world who are sceptical of the idea that mental disorders are simply brain diseases and of the dominance of the pharmaceutical industry.

Magnus Hald er psykiater og klinikksjef ved Psykisk helse- og rusklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).Han er opptatt  av  relasjons- og nettverksperspektivet i utviklingen av psykisk helsevern. De siste årene har han dessuten være engasjert av etableringen av Medikamentfri behandlingsenhet ved UNN.