Diagnostisering av psyken

Fagkonferansen 17. mars 2016 ble arrangert på Litteraturhuset i samarbeid med Abstrakt forlag i anledning lansering av James Davies: Sammenbrudd. Hvorfor psykiatri gjør mer skade enn gagn og Peter Kinderman: Fra sykeliggjort til aktiv deltager – i stedet for dagens psykiatri.

Se videoene her: James DaviesPeter KindermanPaneldebatten

Innledninger ved James Davis og Peter Kinderman. Etterfølges av paneldebatt med psykiater Magnus Hald, klinikksjef for Psykisk helse- og rusklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge, Kommuneoverlege i Skien Vegard Høgli, psykologspesialist Birgit Valla, avdelingsleder for Stangehjelpa og psykologspesialist Didrik Heggdal, Vestre Viken helseforetak.

Hvorfor er psykiatrien blitt den raskest voksende medisinske spesialiteten samtidig som den har de dårligste resultatene? Hvorfor skrives det ut psykiatriske medisiner i større mengder enn nesten noen andre medisiner, til tross for tvilsom effekt? Hvorfor sykeliggjør og medisinerer psykiatrien stadig flere sider av våre liv som tidligere ble betraktet som normale uttrykk for det å være menneske? Hvorfor får psykiatrien fremstå som en
legitim gren av legevitenskapen når nesten ingen av psykiatriens diagnoser bygger på kjente biologiske årsaker, og dermed bryter med den medisinske sykdomsmodellen?

I Norge og Vesten for øvrig er psykiske helseproblemer en av vår tids største menneskelige og økonomiske utfordringer. I Norge fikk ifølge Reseptregisteret mer enn 1,3 millioner personer utskrevet i underkant av 360 millioner doser med ”nervemedisin” til en totalkostnad på nærmere 3 milliarder kroner i 2014. Over 300 000 fikk utskrevet rundt 100 millioner
doser med antidepressiva, nesten 110 000 personer fikk utskrevet 17 millioner doser med antipsykotika, og rundt 37 000 personer fikk utskrevet 15 millioner doser med ADHD- medisin. Hvis disse legemidlene er effektive, hvorfor har vi hatt en nærmest epidemisk vekst i psykiske helseproblemer i den samme perioden som disse har vært på markedet?

Psykiske problemer skyldes først og fremst sosiale og psykologiske problemer, ikke biokjemisk ubalanse i hjernen. Mellom to og tre milliarder kroner som årlig brukes feilaktig på nervemedisiner med tvilsom effekt, venter bare på å tas i bruk til en storstilt psykososial reform.

SammenbruddJames Davies er Reader i sosialantropologi og psykoterapi ved University of Roehampton, London, og praktiserende psykoterapeut. Han har sin doktorgrad i sosial og medisinsk antropologi fra University of Oxford.

 

 

 

 

Fra sykeliggjort til aktiv deltakerPeter Kinderman er professor i klinisk psykologi og leder for Psykologisk institutt ved University of Liverpool. Han er «honorary Consultant Clinical Psychologist with Mersey Care NHS Trust», og President-Elect for den
britiske psykologforeningen.