Medisinering av psyken – mer skade enn gagn?

Innledningene ble etterfulgt av en paneldebatt ledet av Tor-Johan Ekeland, professor i psykologi ved Høgskulen i Volda, med følgende deltakere:
Elisabeth Swensen, kommuneoverlege, Seljord
Anders Skuterud, seniorrådgiver, Norsk Psykologforening
Magnus Hald, klinikksjef, Psykisk helse- og rusklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge
Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør, Legemiddelverket
Peter C. Gøtzsche, professor, direktør for Det Nordiske Cochran Center, Rigshospitalet i København
Mette Ellingsdalen, medlem av menneskerettighetsutvalget, WSO

Avsluttende samtale mellom Robert Whitaker og Tor-Johan Ekeland

Konferansen ble arrangeret av Abstrakt forlag i samarbeid med Landsforeningen We Shall Overcome (WSO) og Erfaringskompetanse. Arrangementet var støttet av Fritt Ord.

ROBERT WHITAKER

whitakerROBERT WHITAKER er en amerikansk vitenskapsjournalist som har vunnet en rekke priser for artikler innenfor medisin og vitenskap, blant annet George Polk Award for Medical Writingog National Association for Science Writers’ Award for «best magazine article». I 1998 skrev han en artikkelserie om psykiatrisk forskning for Boston Globe som førte til at han ble finalist til The Pulitzer Prize for Public Service.

Intervju med Robert Whitaker i Tidsskrift for Norsk psykologforening foretatt da han var i Oslo i forbindelse med konferansen 25. november 2014.

 

en-psykiatrisk-epidemi-omslagFor boka Anatomy of an Epidemic vant han han i 2010 Investigative Reporters and Editors bokpris Honoring the best in investigative journalism. Denne boka utkommer nå på Abstrakt forlag i en norsk og oppdatert utgave under tittelen En psykiatrisk epidemi. Illusjoner om psykiatriske legemidlerLes mer om boka her

Whitaker har utgitt flere bøker, blant annet den velrenommerte boka Mad in AmerikaBad Science, Bad Medicine, and the Enduring Mistreatment of the Mentally Ill.  

Til Robert Whitakers hjemmeside

En psykiatrisk epidemi gransker en medisinsk gåte: Hvorfor har antallet voksne og barn som er invalidisert av psykisk sykdom økt voldsomt de siste femti årene? Mer enn fire millionerer i dag uføretrygdede i USA på grunn av psykiske lidelser, og antall øker raskt. Hver dag blir 850 voksne og 250 barn uføretrygdet. Hva er det som skjer? En psykiatrisk epidemi undersøker disse spørsmålene, blant annet ved å fokusere på resultatene til langtidsstudier i forskningslitteraturen. Forteller disse studiene om et behandlingsregime som øker sannsynligheten for at mennesker med psykiske lidelser blir kronisk syke?

Hvis nyere psykiatriske legemidler er så gode som farmasøytisk industri og psykiaterne vil ha oss til å tro, hvordan kan det ha seg at psykiatriske lidelser har eksplodert i samme tidsrom som disse nye legemidlene har vært på markedet?  Er det mulig at den store og utbredte bruken av psykiatriske legemidler bidrar til denne utviklingen?

Boka er oversatt til en rekke språk.

PETER C. GØTZSCHE

GøtzshePETER C. GØTZSCHE er professor, dr.med. ved Universitetet i København og direktør for Det Nordiske Cochran Center, Rigshospitalet i København. Gøtzsche er medstifter til Cochrane-samarbejdet, som er et uavhengig, internasjonalt nettverk av forskere og institusjoner som har som formål å kritisk systematisere forskningsresultater innenfor helseforskningen. Nettverket består av over 28 000 forskere i over 100 land.
.

 

DodeligMedicin

For boka Dødelig medisin og organisert kriminalitet. Hvordan den farmasøytiske industrien har korrumpert helsevesenet  vant han i september 2014 prisen til British Medical Association’s Annual Book Award i kategorien “Basis of medicine”.

Boken viser samrøret mellom den farmasøytiske industrien og legeprofesjonen, og dokumenterer at pengestrømmen er større innenfor psykiatrien enn noen andre medisinske områder. To omfattende kapitler i boka fokuserer utelukkende på psykiatrien.

Boka er under oversettelse til en rekke språk. Her er en link til Gøtzsches egen hjemmeside om boka.

Se Gøtzsche delta i Folkeopplysningen på NRK 1 om legemiddelindustrien 21. september 2014: http://tv.nrk.no/serie/folkeopplysningen/KMTE50007312/sesong-2/episode-3