Tvangsmedisinering av psyken

Konferansen ble holdt på Litteraturhuset den 19. oktober 2015 om antipsykotika og tvangsmedisinering i psykiatrien

Norge ligger i Europa-toppen når det gjelder bruk av tvang i psykiatrien. Ifølge Helsedirektoratet ble 5400 personer tvangsinnlagt i 2013 (nyeste tall). Mange tvangsbehandles lenge. Helsedirektoratet anslår at det totale antallet døgn som pasienter var underlagt tvang i 2013 var på hele 346 000 døgn.

Det utøves mange former for tvang i psykiatrien Mest av alt frykter mange pasientene tvangsmedisinering. Konferansen 19. oktober har derfor hovedfokus på dette.

Peter C. Gøtzsche innleder om hvorfor tvangsmedisinering må forbys. Gøtzsche er dr.med., professor i klinisk forsøksdesign og analyse ved Universitetet i København og direktør for Det Nordiske Cochrane Centeret, Rigshospitalet, København. Han er en av verdens ledende på sitt felt, og nyter stor internasjonal respekt. Les mer