Tvangsmedisinering av psyken

Innledningen til Peter Gøtzsche ble etterfølgt av en paneldebatt, med følgende deltakere:

Lars Tanum, dr. med og spesialist i psykiatri og i klinisk farmakologi og toksikologi. Han seksjonssjef for forskning ved Akershus universitetssykehus
Ketil Lund, mangeårig advokat for Mental helse, senere høyesterettsdommer
Berit Bryn-Jensen, leder for Landsforeningen We Shall Overcome – WSO
Torhild Torjussen Hovdal, seniorrådgiver/psykiater, Avdeling psykisk helsevern og rus.Helsedirektoratet
Ole Andreas Underland, administrerende direktør for Helseforetaket Incita

Konferansen ble arrangert av Abstrakt forlag i samarbeid med Landsforeningen We Shall Overcome (WSO) i anledning lansering av boka Dødelig psykiatri og organisert fornektelse av Peter C. Gøtzsche.

PETER C. GØTZSCHE

PETER C. GØTZSCHE har tidligere utgitt boken Dødelig medisin og organisert kriminalitet. Hvordan den farmasøytiske industrien har korrumpert helsevesenet på engelsk i 2013. Boka vant i september 2014 prisen til British Medical Association’s Annual Book Award i kategorien “Basis of medicine”. En ”norsk” utgave (med dansk tekst) ble lansert den 25. november 2014.

Boken er under oversettelse til en rekke språk. Her er en link til Gøtzsches egen hjemmeside.