Videoer

This is a video that shows Håkon Rian Ueland’s talk at the House of Literature the 8’th of february 2017

This is a video that shows Jan Ivar Røssberg’s talk at the House of Literature the 8’th of february 2017
This is a video that shows Robert Whitaker’s talk at the House of Literature the 8’th of february 2017
 
Here you can see Robert Whitaker’s presentation in pdf

 

This is a video that shows Jaakko Seikkula’s talk at the House of Literature the 8’th of february 2017

This is a video that shows the paneldebate at the House of Literature the 8’th of february 2017

Fagkonferansen Diagnostisering av psyken ble arrangert på Litteraturhuset 17. mars 2016 i samarbeid med Abstrakt forlag i anledning lansering av James Davies: Sammenbrudd. Hvorfor psykiatri gjør mer skade enn gagn og Peter Kinderman: Fra sykeliggjort til aktiv deltager – i stedet for dagens psykiatri.

James Davies:

Peter Kinderman:

Paneldebatten: