Videoer

Stiftelsen Humania arrangerte i samarbeid med LEVE – landsforeningen for etterlatte ved selvmord, Vestre Viken helseforetak og Høgskolen i Oslo og Akershus en konferanse om selvmordsforebygging på Litteraturhuset i Oslo 14. september 2017 med hovedfokus på behandlingsmodellen Collaborative Assessment and Management of Suicidality (CAMS). CAMS er utviklet av psykologiprofessor Dave Jobes og medarbeidere ved The Catholic University of America i Washington D.C.

Innovations in Clinical Suicidology (Part 1): CAMS as an Alternative
Model – Professor David A. Jobes

Innovations in Clinical Suicidology (Part 2): CAMS as an Alternative
Model – Professor David A. Jobes

Innovations in Clinical Suicidology (Part 3): CAMS as an Alternative
Model – Professor David A. Jobes

Basal Exposure Therapy (BET) Alternative to coercion and control in
suicide prevention – Session 4: with Didrik Heggdal

Session 5: A qualitative study of Danish Suicide prevention Clinics by
Titia Lahoz

Panel: MA. Titia Lahoz, Specialist Didrik Heggdal, and professor David A. Jobes. Moderated by Halvor Kjølstad

————————————————————————–

Hva er kunnskapsgrunnlaget for behandling med eller uten bruk av psykofarmaka?Fagkonferansen ble holdt på Litteraturhuset den 8. februar 2017

This is a video that shows Håkon Rian Ueland’s talk at the House of Literature the 8’th of february 2017

This is a video that shows Jan Ivar Røssberg’s talk at the House of Literature the 8’th of february 2017
This is a video that shows Robert Whitaker’s talk at the House of Literature the 8’th of february 2017
 
Here you can see Robert Whitaker’s presentation in pdf

 

This is a video that shows Jaakko Seikkula’s talk at the House of Literature the 8’th of february 2017

This is a video that shows the paneldebate at the House of Literature the 8’th of february 2017

————————————————————————–

Fagkonferansen Diagnostisering av psyken ble arrangert på Litteraturhuset 17. mars 2016 i samarbeid med Abstrakt forlag i anledning lansering av James Davies: Sammenbrudd. Hvorfor psykiatri gjør mer skade enn gagn og Peter Kinderman: Fra sykeliggjort til aktiv deltager – i stedet for dagens psykiatri.

James Davies:

Peter Kinderman:

Paneldebatten: