Medisinering av psyken – mer skade enn gagn?

Fagkonferansen 25. november 2014 ble arrangeret i anledning lanseringen av bøkene: En psykiatrisk epidemi. Illusjoner om psykiatriske legemidler av Robert Whitaker
Dødelig medisin og organisert kriminalitet. Hvordan den farmasøytiske industrien har korrumpert helsevesenet av Peter C. Gøtzsche.

Hvis nyere psykiatriske legemidler er så gode som farmasøytisk industri og psykiaterne vil ha oss til å tro, hvordan kan det ha seg at psykiatriske lidelser har eksplodert i samme tidsrom som disse nye legemidlene har vært på markedet? Er det mulig at den store og utbredte bruken av psykiatriske legemidler er en viktig årsak til denne utviklingen?

Program:
Robert Whitaker: Psychiatric Medications: Do they provide a benefit over the long-term? What does the evidence show?
Peter C. Gøtzsche: Overdiagnostikk og overbehandling i psykiatrien
Les mer