Diagnostisering av psyken

Fagkonferansen ble arrangert på Litteraturhuset den 17. mars 2016 i samarbeid med Abstrakt forlag i anledning lansering av James Davies: Sammenbrudd. Hvorfor psykiatri gjør mer skade enn gagn og Peter Kinderman: Fra sykeliggjort til aktiv deltager – i stedet for dagens psykiatri.

Se videoene her: James DaviesPeter KindermanPaneldebatten

Innledninger ved James Davis og Peter Kinderman. Etterfølges av paneldebatt med psykiater Magnus Hald, klinikksjef for Psykisk helse- og rusklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge, Kommuneoverlege i Skien Vegard Høgli, psykologspesialist Birgit Valla, avdelingsleder for Stangehjelpa og psykologspesialist Didrik Heggdal, Vestre Viken helseforetak.

Hvorfor er psykiatrien blitt den raskest voksende medisinske spesialiteten samtidig som den har de dårligste resultatene? Hvorfor skrives det ut psykiatriske medisiner i større mengder enn nesten noen andre medisiner, til tross for tvilsom effekt? Hvorfor sykeliggjør og medisinerer psykiatrien stadig flere sider av våre liv som tidligere ble betraktet som normale uttrykk for det å være menneske? Hvorfor får psykiatrien fremstå som en
legitim gren av legevitenskapen når nesten ingen av psykiatriens diagnoser bygger på kjente biologiske årsaker, og dermed les mer