Alternatives to psychiatry´s disease model and diagnosis for understanding suicide and treating suicidal behaviour

Nasjonal konferanse om selvmordsforebygging, Litteraturhuset i Oslo 14. september 2017, kl. 08.30-16. Gratis. Påmelding nødvendig. Begrenset antall plasser. Gjennomføres på engelsk.

Hvert år tar rundt 550 personer sitt liv i Norge, omtrent en fjerdedel mens de er pasienter i psykiatrien. Hvert selvmord etterlater mellom fem til ti nærstående. Selv om selvmordsvansker forekommer hos et stort antall pasienter i spesialisthelsetjenesten, foreligger begrenset med forskning om hva som er effektiv behandling.

Blant et lite antall nyere behandlinger betraktes Collaborative Assessment and Management of Suicidality (CAMS) som særlig lovende. CAMS er utviklet av psykologiprofessor Dave Jobes og medarbeidere ved The Catholic University of America i Washington D.C.

CAMS skiller seg fra mye tradisjonell behandling ved at det legges lite vekt på psykisk sykdom og psykiatriske diagnoser – en vektlegging som kan hindre forståelse for «the phenomenology of suicidal states» som er viktig når man skal forstå og håndtere akutt selvmordsatferd.

Professor David Jobes er en av verdens ledende forskere–klinikere innenfor selvmordsfeltet, og vil forelese i 3×45 minutter på konferansen.

Behandlingsmodellen Basal eksponeringsterapi (BET) er en annen ny og lovende behandling. BET er utviklet av psykologspesialist Didrik Heggdal og hans medarbeidere ved Vestre Viken HF, og er et behandlingstilbud til pasienter med alvorlige, sammensatte psykiske lidelser preget av selvmordsforsøk, hyppig selvskading, hørselshallusinasjoner, vrangforestillinger, spiseforstyrrelser og dissosiasjon. Didrik Heggdal presenterer BET med vekt på selvmordsforebygging.

Danmark har kommet betydelig lengre enn Norge med å ta i bruk CAMS og å dokumentere erfaringene. Kate Trein Andreasson Aamund, MD, PhD, forsker ved Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse – DRISP i København, vil presentere erfaringer og dokumentasjon fra Danmark.

For program og påmelding

Konferansens målgrupper er helsepersonell, klinikere, forskere, studenter, helsepolitikere, helsebyråkrater og etterlatte ved selvmord. Den arrangeres av Stiftelsen Humania i samarbeid med LEVE – landsforeningen for etterlatte ved selvmord, Vestre Viken helseforetak og Høgskolen i Oslo og Akershus.

Konferansen er godkjent av Norsk psykologforening som sju timers vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister og av Norsk Sykepleierforbund med seks timer for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie. Den norske Legeforening har godkjent seks valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen av spesialister i allmennmedisin og seks timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning i barne- og ungdomspsykiatri.

Konferansen er støttet av Helsedirektoratet, Fritt Ord og Blå Kors.