Om Humania

Stiftelsen Humania er en allmennyttig stiftelse med formål om å arbeide for et mer humant psykisk helsevern i Norge. Sentralt i stiftelsens virke vil være å gjennomføre regelmessige faglige konferanser med deltakelse av ledende fagfolk fra inn- og utland, brukere og pårørende, og annet informasjons- og opplysningsarbeid som kan bidra til et mer kvalifisert offentlig ordskifte om hvordan vårt psykiske helsevern kan forbedres.

Kontaktinformasjon:

E-post: post@stiftelsenhumania.no
E-post: humania@stiftelsenhumania.no
Telefon: 23 31 12 25 / 92 23 98 66
Adresse: Henrik Ibsens gate 28, 0255 Oslo
Hjemmeside: www.stiftelsenhumania.no

Stiftelsens styre:

Einar Plyhn, styreformann og daglig leder
Inge Brorson, psykologspesialist og styremedlem
Halvor Kjølstad, psykologspesialist og styremedlem

Fagrådet for Stiftelsen Humania:

Tor-Johan Ekeland, dr.philos., professor i psykologi ved Høgskolen i Volda
Gudrun Dieserud, dr.psychol, psykologspesialist, forsker ved Folkehelseinstituttet
Kari Dyregrov, dr.philos., professor ved Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskulen på Vestlandet, og seniorforsker ved Senter for krisepsykologi, Universitetet i Bergen
Roar Fosse, dr.philos., psykolog, forsker, Vestre Viken HF
Peter Gøtzsche, dr.med., professor i medisin ved København universitet og direktør for Det nordisk Cochrane senteret, Rigshospitalet, København
Magnus Hald, psykiater, klinikksjef for Psykisk helse- og rusklinikken, Universitetssykehuset i Nord-Norge
Svein Haugsgjerd, psykiater, overlege og professor emeritus
Vegard Høgli, kommuneoverlege Skien kommune
Ragnfrid Kogstad, dr.philos., professor i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Hedmark
Ketil Lund, advokat, tidligere høyesterettsdommer