Videoer

Konferansen «Økende medikalisering»

Litteraturhuset, Amalie Skram-salen, tirsdag 1. oktober 2019 kl 17.00

Robert Whitaker- Anatomy of a Global Epidemic: Psychiatric Drugs and the Rise in Disability

Ragnfrid Kogstad – Bruk av psykofarmaka i Norge

Yousuf Mohammad – Nedtrapping av psykofarmaka

________________________________________________

Konferansen «Grunnlagsproblemer i vitenskapene om mennesket»

Litteraturhuset, Amalie Skram-salen, torsdag 21. mars 2019 kl. 15.30 til 18.30

Biologismen versus det psykososiale perspektivet – kan motsetningene oppheves? Samtale mellom Arnulf Kolstad og Svein Haugsgjerd

Behandling ut fra samtidens beste kunnskap – eller på tvers av motstemmer? Eksempelet insulinsjokk. Per Haave

Kunnskap for praksis: etikken før evidensen. Tor-Johan Ekeland

Ord som flyg over vatnet. Terapi og skjønnlitteratur. Jan Inge Sørbø

Ragnfrid Kogstad – hilsningstale og overrekkelse av boken «Grunnlagsproblemer i vitenskapene om mennesket»

____________________________________________________________

Patologisering og medikalisering av livet / Pathologizing and medicalization of life
Konferanse med Joanna Moncrieff, Tor-Johan Ekeland og Magnus Hald på Litteraturhuset den 13. november 2018

Part 1: Tor-Johan Ekeland; Patologisering av livet

Abonner gjerne på vår Youtube-kanal her

Part 2: Joanna Moncrieff; The myth of the chemical cure. Exploring the real nature of psyciatric drugs and the consequences of their use

The link to Moncrieff’s presentation: Presentation Moncrieff Oslo_13_nov

Part 3: Conversation between Joanna Moncrieff and Magnus Hald; Consequences for practice. Exploring the real nature of psyciatric drugs and the consequences of their use

———————————————————————–

Stiftelsen Humania arrangerte i samarbeid med LEVE – landsforeningen for etterlatte ved selvmord, Vestre Viken helseforetak og Høgskolen i Oslo og Akershus en konferanse om selvmordsforebygging på Litteraturhuset i Oslo 14. september 2017 med hovedfokus på behandlingsmodellen Collaborative Assessment and Management of Suicidality (CAMS). CAMS er utviklet av psykologiprofessor Dave Jobes og medarbeidere ved The Catholic University of America i Washington D.C.

Innovations in Clinical Suicidology (Part 1): CAMS as an Alternative Model – Professor David A. Jobes

Innovations in Clinical Suicidology (Part 2): CAMS as an Alternative Model – Professor David A. Jobes

Innovations in Clinical Suicidology (Part 3): CAMS as an Alternative Model – Professor David A. Jobes

Basal Exposure Therapy (BET) Alternative to coercion and control in suicide prevention – Session 4: with Didrik Heggdal

Session 5: A qualitative study of Danish Suicide prevention Clinics by Titia Lahoz

Panel: MA. Titia Lahoz, Specialist Didrik Heggdal, and professor David A. Jobes. Moderated by Halvor Kjølstad

————————————————————————–

Hva er kunnskapsgrunnlaget for behandling med eller uten bruk av psykofarmaka?Fagkonferansen ble holdt på Litteraturhuset den 8. februar 2017

This is a video that shows Håkon Rian Ueland’s talk at the House of Literature the 8’th of february 2017

This is a video that shows Jan Ivar Røssberg’s talk at the House of Literature the 8’th of february 2017

This is a video that shows Robert Whitaker’s talk at the House of Literature the 8’th of february 2017

Here you can see Robert Whitaker’s presentation in PDF

This is a video that shows Jaakko Seikkula’s talk at the House of Literature the 8’th of february 2017

This is a video that shows the paneldebate at the House of Literature the 8’th of february 2017

————————————————————————–

Fagkonferansen Diagnostisering av psyken ble arrangert på Litteraturhuset 17. mars 2016 i samarbeid med Abstrakt forlag i anledning lansering av James Davies: Sammenbrudd. Hvorfor psykiatri gjør mer skade enn gagn og Peter Kinderman: Fra sykeliggjort til aktiv deltager – i stedet for dagens psykiatri.

James Davies:

Peter Kinderman:

Paneldebatten: